తెలంగాణా………….పోరు బాటలో.కవులు,కళాకారులు


telangana poru baatalo endharo kala kaarulu kavulu thama vya ya prassala korchi telangana …………ninadhaani elugetthi chaatinaaru

vaaru eno aatu potlanu edhu rkonnaru

enno kashtalanu paddaruఅందులొ……

…ఉద్యమ కళాకారులు, రాజకీయ పరంగన…..రాసిన వారు. కవులు……………..

……

….ఎంధరొ వున్నరు అంధులొ కొంధరిని మీకు ………………

…..పరిచయమ్చెస్తాను……..


One response to this post.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: